zaglavlje  

„Дете је књига из које читамо
и у коју бисмо требали писати“

 
  ПОЧЕТНА::
   
 
Школска 2022-2023.
   
Информатор о раду школе
   
Правилник о организацији и систематизацији послова, 2022.
   
   
   
   
   
Правилник о безбедности ученика

Извештај о реализацији активности планираних РП-ом 2019-2020.

Извештај о реализацији активности планираних РП-ом 2020-2021.

 

Годишњи извештај о раду директора 2020-2021.

Извештај о раду школе 2020-2021.

Развојни план 2019-2024.

Школски програм 2021-2025.

Годишњи план 2021-2022.